Конструкция на стената:


След всяка калкулация резултата от двете предходни остава на екрана.